Skinddragter online

Websitet Skinddragter Online er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Nationalmuseum, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og Kulturhistorisk Museum i Oslo.

Her er unikke højopløselige fotos i 3D og detaljerede oplysninger om to nationalmuseers samlinger af pelstøj fra oprindelige folk i Sibirien, Nordamerika, Grønland og Nordskandinavien fra 2500 f.v.t. til i dag.

Samlingerne bærer vidnesbyrd om, hvordan mennesket har kunnet overleve i det ekstreme, arktiske miljø gennem teknologisk specialisering og enestående håndværk. Samlingen viser alsidigheden og kulturudvekslingen på tværs af det cirkumpolare område, og den rummer en nøgle til at forstå menneskers forhold til hinanden, til dyrene, naturen og kosmos.

Museer med lignende samlinger, opfordres til at bidrage til websitet. Venligst kontakt Anne Lisbeth Schmidt​

Projektet blev finansieret af midler fra Nordisk Kulturfond, Augustinusfonden, Knud Rasmussens Fond og Nationalmuseet inden for det tværfaglige forskningsinitiativ Nordlige Verdener 2009-2013 samt af NunaFonden og Grønlands Nationalmuseum 2016-2017.

Nordisk Kultur Fond

Mere information