Skinddragter | Detaljer | Materiale

;
Hætte
Pels: Rensdyr, Rangifer tarandus
Hættekant
Afhåret skind uden epidermis: Sæl, ikke identificeret
Hættekant
Afhåret skind med epidermis: Sæl, ikke identificeret
Hættekant
Afhåret skind uden epidermis: Pattedyr, ikke identificeret