Heldragt, hårsiden ind
Barn
Netsilik-inuit i Canada
Heldragt, hårsiden ind
Barn
Netsilik-inuit i Canada
Heldragt, hårsiden ud
Barn
Netsilik-inuit i Canada
Pels: Rensdyr, Rangifer tarandus
Sko, hårsiden ind
Barn
Netsilik-inuit i Canada
Pels: Rensdyr, Rangifer tarandus
Sko, hårsiden ud
Barn
Netsilik-inuit i Canada
Afhåret skind med epidermis: Sæl, ikke identificeret
Strømper, hårsiden indad
Barn
Netsilik-inuit i Canada
Pels: Rensdyr, Rangifer tarandus
Side 1 af 1