Tarmpels
Mand
Netsilik-inuit i Canada
Tarmskind: Sæl, ikke identificeret
Tarmpels
Mand
Netsilik-inuit i Canada
Tarmskind: Sæl, ikke identificeret
Tarmpels
Mand
Netsilik-inuit i Canada
Tarmskind: Pattedyr, ikke identificeret
Tarmpels
Mand
Netsilik-inuit i Canada
Afhåret skind med epidermis: Sæl, ikke identificeret
Side 1 af 1