Handske, hårsiden ud
Ukendt
Evenker i Sibirien
Spalt: Pattedyr, ikke identificeret
Pels, hårsiden indad
Kvinde
Korjaker i Sibirien
Pels: Rensdyr, Rangifer tarandus
Side 1 af 1