Bukser, hårsiden udad
Kvinde
Inuit i Vestgrønland
Pels: Rensdyr, Rangifer tarandus
Bukser, hårsiden udad
Kvinde
Inuit i Vestgrønland
Pels: Rensdyr, Rangifer tarandus
Bukser, hårsiden udad
Kvinde
Inuit i Vestgrønland
Pels: Sæl, ikke identificeret
Bukser, hårsiden udad
Kvinde
Inuit i Vestgrønland
Pels: Rensdyr, Rangifer tarandus
Bukser, hårsiden udad
Kvinde
Inuit i Nordgrønland
Pels: Polarræv, Alopex lagopus (blåræv
Bukser, hårsiden udad
Kvinde
Inuit i Nordgrønland
Pels: Polarræv, Alopex lagopus (blåræv
Side 7 af 122