Projektet blev finansieret af midler fra Nordisk Kulturfond, Augustinusfonden, Knud Rasmussens Fond og Danmarks Nationalmuseum inden for det tværfaglige forskningsinitiativ Nordlige Verdener 2009-2013 samt af NunaFonden og Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu 2016-2017.

Nordisk Kultur Fond

Mere information